УЧЕБЕН ПРОЦЕС

касов отчет м.09

касов отчет м.03.2020

Бюджет 2020

Касов отчет м.12 . 2019

 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

Ваканции и неучебни дни.

  • Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                           – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна

  • Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

  • Начало на втория учебен срок:

06.02.2020 г. – I – XII клас

  • Край на втория учебен срок:

29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2020 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020г. – VII клас (18 учебни седмици)

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ.

%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5

  1. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНA

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

5. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  ЗА IV КЛАС

27 май 2020 г. – Български език и литература;
28 май 2020 г. – Математика;

   6. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  ЗА VII КЛАС

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ

11.06.2020 г. – НВО по математика
17.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

ДОКУМЕНТИ

1. ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

Утвърден делегиран бюджет 2019 г.

2019/2020 ГОДИНА

Юли – Септември

Октомври – Декември

Януари – Март

Април – Юни

1. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

2.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ“СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА.

3.ЕТИЧЕН КОДЕКС

4. Училищен учебен план 2019-2020 година