ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проекти 

  • “Подкрепа за успех”- Проект ВG05M20P001-2.011-0001

В училището са сформирани 6 групи за допълнително обучение по:

1.Български език и литература с ръководители:

– Валентина Йорданова-1 “а” клас

– Милена Димитрова – 2 “а” клас

-Славка Тодорова – 7 “а”, 7 “б” клас

2. Математика с ръководители:

– Светлана Йорданова – 4 “б”клас

– Красимира Иванова – 7 “а”, 7 “б” клас

3. География и икономика с ръководител:

– Красимира Дачева – 5 “а”