Поверителност

Защита на личните данни на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ град Горна Оряховица

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).