Обществен съвет

 

  1. Силвия Василева – член, представител на Община Горна Оряховица
  2. Павлина Красимирова Маринова – член, представител на родителите
  3. Лиляна Иванова Илиева – член, представител на родителите
  4. Мария Атанасова Янакиева – член, представител на родителите
  5. Мария Георгиева – член, представител на родителите

Резервни членове:

  1. Марияна Алексиева Ангелова
  2. Диана Янкова Георгиева